Փաստաթղթերի լեգալիզացիայի (վավերացման) պահանջները.
2023-02-28 21:04

Աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար դիմորդը պետք է ներկայացնի փաստաթղթերը ըստ հետևյալ պահանջների.

  1. Փաստաթուղթը դեսպանատան կնիքով վավերացնելու համար անհրաժեշտ է փաստաթղթի վրա թողնել ազատ տարածություն կես էջի չափով:

  2. Տրամադրել վավերացվող փաստաթղթերի բնօրինակները և պատճենները: